Hiểu sâu về cách tính điểm đại học là một yếu tố cực kỳ quan trọng đối với sinh viên sắp tốt nghiệp. Tuy nhiên, không phải ai cũng có hiểu biết đầy đủ về quy trình này. Hãy cùng khám phá phương pháp tính điểm tốt nghiệp đại học thông qua bài viết dưới đây!

Khái niệm về cách tính điểm đại học

Cách Tính Điểm Đại Học Và Những Thông Tin Cần Biết
Khái niệm về cách tính điểm đại học

Hệ thống điểm tốt nghiệp đại học là cách đánh giá hiệu suất học tập của sinh viên trong các trường đại học, sử dụng một bảng điểm đặc biệt để ghi nhận kết quả. Mỗi môn học được đánh giá dựa trên các mức điểm cụ thể. Trong quá trình xác định hạng loại, điểm số từ mỗi môn học được tính toán riêng, sau đó kết quả cuối cùng được tổng hợp.

Việc xác định và phân loại điểm này cần thực hiện một cách cẩn thận và chính xác, nhằm đảm bảo sự công bằng và nhất quán trong quy trình xếp loại tốt nghiệp đại học.

Điều kiện để được xét tốt nghiệp đại học

Cách Tính Điểm Đại Học Và Những Thông Tin Cần Biết
Điều kiện để được xét tốt nghiệp đại học

Theo quy định tại Điều 14, Khoản 1 của Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT, để được công nhận tốt nghiệp đại học, sinh viên cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện như sau:

 • Đủ điều kiện tích lũy học phần và số tín chỉ theo yêu cầu của chương trình đào tạo, đồng thời hoàn thành các nội dung bắt buộc khác theo quy định;
 • Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa phải đạt từ trung bình trở lên;
 • Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập vào thời điểm xét tốt nghiệp.

Do đó, có thể nhận thấy rằng để được công nhận và nhận bằng tốt nghiệp, sinh viên cần phải tập trung vào việc học tập, rèn luyện và hoàn thành các môn học trong chương trình đào tạo của chuyên ngành mình. Ngoài ra, tùy thuộc vào độ khó của chuyên ngành, mỗi trường đại học sẽ thiết lập các điều kiện bổ sung về ngoại ngữ để khuyến khích sinh viên nỗ lực hơn trong việc học tập.

Hướng dẫn cách tính điểm đại học mới nhất

Cách Tính Điểm Đại Học Và Những Thông Tin Cần Biết
Hướng dẫn cách tính điểm đại học mới nhất

Điểm tốt nghiệp đại học thường được tính dựa trên các thành phần sau:

Điểm học phần

Điểm số của các môn học trong chương trình đại học của bạn. Điểm này thường được tính từ 0 đến 10 hoặc từ 0 đến 4 tùy theo hệ thống điểm của trường.

Đồ án tốt nghiệp (nếu có)

Nếu chương trình của bạn yêu cầu hoặc bao gồm một đồ án tốt nghiệp, điểm từ đồ án này cũng sẽ được tính vào điểm tốt nghiệp.

Quy tắc tính điểm trung bình

Một số trường có các quy định cụ thể về cách tính điểm trung bình, chẳng hạn như trung bình cộng có trọng số dựa trên số tín chỉ của mỗi môn học.

Điều kiện tốt nghiệp

Bạn cần đáp ứng các yêu cầu đối với số tín chỉ đã hoàn thành, các môn học cụ thể, và điểm trung bình nhất định để được công nhận là tốt nghiệp.

Dưới đây là một ví dụ về cách tính điểm tốt nghiệp:

Giả sử bạn học một chương trình đại học có 8 môn học và mỗi môn học có 3 tín chỉ. Bảng điểm của bạn như sau:

 • Môn 1: 8 điểm
 • Môn 2: 7 điểm
 • Môn 3: 6 điểm
 • Môn 4: 8 điểm
 • Môn 5: 9 điểm
 • Môn 6: 7 điểm
 • Môn 7: 8 điểm
 • Môn 8: 6 điểm
Cách Tính Điểm Đại Học Và Những Thông Tin Cần Biết
Cách Tính Điểm Đại Học

Sau đó, bạn cần kiểm tra xem điểm này có đạt được các yêu cầu tốt nghiệp của trường không. Nếu điều kiện đề ra là GPA tối thiểu là 6.0, thì bạn đã đủ điều kiện tốt nghiệp.

Cách tính điểm đại học để xếp loại bằng như thế nào?

Cách Tính Điểm Đại Học Và Những Thông Tin Cần Biết
Cách tính điểm đại học để xếp loại bằng như thế nào?

Trái ngược với phương pháp tính điểm xếp loại tốt nghiệp Trung học Cơ sở (THCS) và Trung học Phổ thông (THPT), ở trình độ đại học, việc tính điểm tốt nghiệp thường dựa trên số tín chỉ. Điều này đòi hỏi sinh viên hoàn thành các môn học để đáp ứng đủ số tín chỉ mà nhà trường yêu cầu cho mỗi chuyên ngành.

Số tín chỉ thường được phân bổ dựa trên tính chất và độ khó của môn học. Điểm trung bình tích lũy được tính dựa trên điểm tín chỉ của các môn học và được chia thành điểm trung bình tích lũy trên thang điểm 4 và thang điểm 10. Cách tính cụ thể sẽ được mô tả chi tiết dưới đây:

Cách tính điểm xếp loại bằng tốt nghiệp theo thang điểm 4

Điểm trung bình tích lũy là một trong những chỉ số quan trọng ảnh hưởng đến loại bằng tốt nghiệp mà sinh viên sẽ đạt được sau khi hoàn thành khóa học. Theo quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 10 của Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT, các hạng loại tốt nghiệp đại học trên thang điểm 4 được quy định như sau:

 • Xuất sắc: Điểm trung bình tích lũy từ 3,6 đến 4,0.
 • Giỏi: Điểm trung bình tích lũy từ 3,2 đến cận 3,6.
 • Khá: Điểm trung bình tích lũy từ 2,5 đến cận 3,2.
 • Trung bình: Điểm trung bình tích lũy từ 2,0 đến cận 2,5.
 • Yếu: Điểm trung bình tích lũy từ 1,0 đến cận 2,0.

Cách tính điểm xếp loại bằng tốt nghiệp theo thang điểm 10

Đối với phương pháp tính điểm bằng tốt nghiệp đại học theo thang điểm 10, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra các quy định cụ thể trong Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT. Theo quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 10 của Thông tư này, các hạng loại tốt nghiệp đại học trên thang điểm 10 được quy định như sau:

 • Từ 9,0 đến 10,0: Xuất sắc.
 • Từ 8,0 đến cận 9,0: Giỏi.
 • Từ 7,0 đến 8,0: Khá.
 • Từ 5,0 đến cận 7,0: Trung bình.
 • Từ 4,0 đến 5,0: Yếu.

Làm thế nào để biết cách tính điểm đại học chính xác

Cách Tính Điểm Đại Học Và Những Thông Tin Cần Biết
Làm thế nào để biết cách tính điểm đại học chính xác

Để đảm bảo tính chính xác khi tính điểm tốt nghiệp đại học cho bản thân, hãy lưu ý những điều mà chúng tôi đề cập dưới đây:

 • Trước khi bắt đầu tính điểm, hãy đảm bảo rằng bạn đã thu thập đủ thông tin về số tín chỉ và thang điểm tương ứng cho mỗi môn học.
 • Khi tính điểm trung bình cho từng môn, hãy sử dụng công thức chính xác và kiểm tra cẩn thận các phép tính để đảm bảo tính toán chính xác.
 • Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về cách tính điểm xếp loại trong quá trình tốt nghiệp đại học, đừng ngần ngại liên hệ với giáo viên hoặc cán bộ quản lý để nhận được sự hướng dẫn cụ thể.

Tổng kết về chủ đề cách tính điểm đại học

Cách Tính Điểm Đại Học Và Những Thông Tin Cần Biết
Tổng kết về chủ đề cách tính điểm đại học

Quy trình tính điểm tốt nghiệp đại học đóng vai trò quan trọng đối với sinh viên trong quá trình học tập tại các trường đại học. Sinh viên cần chú ý đến tính chính xác và hiểu biết đầy đủ về số lượng tín chỉ và hệ thống thang điểm áp dụng cho mỗi môn học.

Tuy nhiên, việc xác định điểm xếp loại cho tốt nghiệp đại học không phải lúc nào cũng dễ dàng với tất cả mọi người. Hy vọng rằng bài viết này đã mang lại cho bạn cái nhìn tổng quan hơn về quy trình này và giúp bạn áp dụng nó một cách hiệu quả trong hành trình học tập của mình.

Chat Facebook
Chát Ngay