Các khối thi đại học đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định con đường học tập và nghề nghiệp của hàng triệu học sinh trên khắp Việt Nam. Hãy cùng chúng tôi đi sâu vào việc tìm hiểu về các khối thi này, từ nguồn gốc, ý nghĩa, cách thức hoạt động đến việc lựa chọn khối thi phù hợp với mục tiêu và sự chuẩn bị cần thiết cho kì thi quan trọng này.

Định Nghĩa Tổ Hợp Môn Thi Đại Học Là Gì?

Định Nghĩa Tổ Hợp Môn Thi Đại Học Là Gì?
Tìm Hiểu Về Các Khối Thi Đại Học

Khái niệm ‘tổ hợp môn thi đại học’ chỉ tới nhóm các môn được sử dụng để đánh giá năng lực học sinh trong quá trình tuyển sinh đại học. Tổ hợp môn thi được xây dựng dựa trên sáu môn học trong kỳ thi THPT Quốc gia, bao gồm: Toán, Ngoại ngữ, Ngữ văn, Sinh học, Vật lý, Hóa học hoặc bộ môn khác như Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ, Địa lý, Lịch sử, và Giáo dục công dân.

Tổ hợp môn thi thường được chia thành 2 nhóm: Nhóm cơ bản và nhóm xét tuyển cho các ngành năng khiếu.

Thi Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông Phải Thi Mấy Môn?

Để hoàn thành quá trình học THPT, học sinh cần hoàn thành tổng cộng 4 bài thi, bao gồm 3 bài thi riêng biệt về Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, cùng với 1 bài thi tổ hợp do học sinh lựa chọn. Trái lại, học sinh theo hình thức GDTX chỉ cần thực hiện 3 bài thi, trong đó có 2 bài thi riêng biệt là Toán và Ngữ văn cùng 1 bài thi tổ hợp tùy chọn.

Đối với bài thi tổ hợp, có 2 lựa chọn:

  1. Bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (KHTN) bao gồm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học.
  2. Bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội (KHXH) bao gồm các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với học sinh THPT hoặc chỉ gồm Lịch sử và Địa lý đối với học sinh theo hình thức GDTX.

Phân biệt tổ hợp môn thi đại học và tổ hợp môn thi THPT

Tổ hợp môn thi đại học và tổ hợp môn thi THPT là 2 khái niệm khác nhau trong hệ thống giáo dục của Việt Nam.

  1. Tổ hợp môn thi đại học: Đây là bộ môn cần thi để xét tuyển vào đại học, thường gồm 2-3 môn tùy thuộc vào yêu cầu của từng ngành học. Tổ hợp môn thi đại học nhằm đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức và kỹ năng của thí sinh trong các lĩnh vực liên quan đến ngành học mà họ muốn theo đuổi.
  2. Tổ hợp môn thi THPT: Đây là tổ hợp môn thi cần thi để hoàn thành chương trình học tại trường THPT và thí sinh GDTX. Thí sinh cần thi các môn độc lập như Toán, Ngữ Văn, Ngoại Ngữ và một bài thi tổ hợp tùy chọn. Bài thi tổ hợp ở mức độ THPT nhằm kiểm tra kiến thức tổng quát của thí sinh trong suốt quá trình học THPT, chứ không chỉ tập trung vào một ngành học cụ thể nào.

Các Nhóm Khối Thi Truyền Thống Bạn Cần Biết

Các Nhóm Khối Thi Truyền Thống Bạn Cần Biết
Khối Thi Đại Học Có Những Khối Nào?

Đối với khối thi truyền thống thường có các khối như: A, B, C, D, và K. Tất cả các khối này đều được phân chia theo từng tổ hợp môn xét tuyển khác nhau. Cụ thể về các tổng hợp xét tuyển của từng khối được chúng tôi tổng hợp lại ở dưới đây:

Đối với tổ hợp xét tuyển của khối A:

Với khối A gồm có 18 tổ hợp xét tuyển và không liên tục từ A00 đến A18. Đây chính là một trong những khối đang được sử dụng chỉ yếu dựa vào các trường đại học theo hướng kỹ thuật.

TÊN KHỐI

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

A00Toán, Vật lý, Hóa học
A01Toán, Vật lý, Tiếng Anh
A02Toán, Vật lý , Sinh học
A03Toán, Vật lý, Lịch sử
A04Toán, Vật lý, Địa lí
A05Toán, Hóa học, Lịch sử
A06Toán, Hóa học, Địa lí
A07Toán, Lịch sử, Địa lí
A08Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân
A09Toán, Địa lí, Giáo dục công dân
A10Toán, Vật lý, Giáo dục công dân
A11Toán, Hóa học, Giáo dục công dân
A12Toán, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội
A14Toán, Khoa học tự nhiên, Địa lí
A15Toán, Khoa học tự nhiên, Giáo dục công dân
A16Toán, Khoa học tự nhiên, Văn
A17Toán, Khoa học xã hội, Vật lý
A18Toán, Khoa học xã hội, Hóa học

Đối với tổ hợp xét tuyển của khối B:

Khối B cũng thuộc vào khối thi truyền thống và có ít sự lựa chọn cho học sinh (với 7 khối nhỏ). Đây chính là một trong những khối đang được sử dụng khá nhiều vào các nhóm ngành như: chăm sóc sức khỏe, nông lâm thủy sản, hay công nghệ hóa,… Chi tiết về các tổ hợp xét tuyển của khối B gồm như sau:

TÊN KHỐI

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

B00Toán, Hóa học, Sinh học
B01Toán, Sinh học, Lịch sử
B02Toán, Sinh học, Địa lí
B03Toán, Sinh học, Văn
B04Toán, Sinh học, Giáo dục công dân
B05Toán, Sinh học, Khoa học xã hội
B08Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Đối với tổ hợp xét tuyển của khối C:

Có rất nhiều bạn đã lầm tưởng khối C chỉ dành riêng cho tất cả những khối thuộc vào ngành: sư phạm, du lịch, văn hóa,… hoặc nói đơn giản nhât slaf khối khoa học xã hội. Nhưng điều đó chỉ đúng với những khối C00, bởi phần lới tất cả các khối C sau đó lại là những tổ hợp các môn sử dụng để xét tuyển vào những ngành liên quan đến công nghệ đố. Cụ thể về các tổ hợp xét tuyển cho khối C như sau:

TÊN KHỐI

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

C00Văn, Lịch sử, Địa lí
C01Văn, Toán, Vật lí
C02Văn, Toán, Hóa học
C03Văn, Toán, Lịch sử
C04Văn, Toán, Địa lí
Q05Văn, Vật lí, Hóa học
C06Văn, Vật lí, Sinh học
C07Văn, Vật lí, Lịch sử
C08Văn, Hóa học, Sinh
C09Văn, Vật lí, Địa lí
Q10Văn, Hóa học, Lịch sử
C12Văn, Sinh học, Lịch sử
C13Văn, Sinh học, Địa
C14Văn, Toán, Giáo dục công dân
Q15Văn, Toán, Khoa học xã hội
C16Văn, Vật lý, Giáo dục công dân
C17Văn, Hóa học, Giáo dục công dân
C18Văn, Sinh học, Giáo dục công dân
C19Văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
C20Văn, Địa lí, Giáo dục công dân

Đối với tổ hợp xét tuyển của khối D:

Đây chính là khối đứng đầu về số lượng tổ hợp tất cả các môn xét tuyển (với 78 khối thi). Với khối D chính là khối hòa lẫn của tất cả các tổ hợp xét tuyển ở trên. Riêng khối D có thể áp dụng xét tuyển phần lớn vào tất cả các ngành học. Và cũng là khối thi dành riêng cho những ai đang yêu thích môn ngoại ngữ. Cụ thể về tổ hợp xét tuyển của khối D và khối D gồm những ngành nào như sau:

TÊN KHỐI

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

D01Văn, Toán, tiếng Anh
D02Văn, Toán, tiếng Nga
D03Văn, Toán, tiếng Pháp
D04Văn, Toán, tiếng Trung
D05Văn, Toán, Tiếng Đức
D06Văn, Toán, Tiếng Nhật
D07Toán, Hóa học, Tiếng Anh
D08Toán, Sinh học, Tiếng Anh
D09Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
D10Toán, Địa lí, Tiếng Anh
D11Văn, Vật lí, Tiếng Anh
D12Văn, Hóa học, Tiếng Anh
D13Văn, Sinh học, Tiếng Anh
D14Văn, Lịch sử, Tiếng Anh
D15Văn, Địa lí, Tiếng Anh
D16Toán, Địa lí, Tiếng Đức
D17Toán, Địa lí, Tiếng Nga
D18Toán, Địa lí, Tiếng Nhật
D19Toán, Địa lí, Tiếng Pháp
D20Toán, Địa lí, Tiếng Trung
D21Toán, Hóa học, Tiếng Đức
D22Toán, Hóa học, Tiếng Nga
D23Toán, Hóa học, Tiếng Nhật
D24Toán, Hóa học, Tiếng Pháp
D25Toán, Hóa học, Tiếng Trung
D26Toán, Vật lí, Tiếng Đức
D27Toán, Vật lí, Tiếng Nga
D28Toán, Vật lí, Tiếng Nhật
D29Toán, Vật lí, Tiếng Pháp
D30Toán, Vật lí, Tiếng Trung
D31Toán, Sinh học, Tiếng Đức
D32Toán, Sinh học, Tiếng Nga
D33Toán, Sinh học, Tiếng Nhật
D34Toán, Sinh học, Tiếng Pháp
D35Toán, Sinh học, Tiếng Trung
D41Văn, Địa lí, Tiếng Đức
D42Văn, Địa lí, Tiếng Nga
D43Văn, Địa lí, Tiếng Nhật
D44Văn, Địa lí, Tiếng Pháp
D45Văn, Địa lí, Tiếng Trung
D52Văn, Vật lý, Tiếng Nga
D54Văn, Vật lý, Tiếng Pháp
D55Văn, Vật lý, Tiếng Trung

> Xem thêm bài viết:

Làm bằng đại học giá rẻ

Bằng đại học tại chức là gì

Bằng đại học giả có công chứng được không

TÊN KHỐI

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

D61Văn, Lịch sử, Tiếng Đức
D62Văn, Lịch sử, Tiếng Nga
D63Văn, Lịch sử, Tiếng Nhật
D64Văn, Lịch sử, Tiếng Pháp
D65Văn, Lịch sử, Tiếng Trung
D66Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
D68Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
D69Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
D70Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
D72Văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
D73Văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức
D74Văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga
D75Văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật
D76Văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
D77Văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
D78Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
D79Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
D80Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga
D81Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật
D82Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
D83Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung
D84Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
D85Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Đức
D86Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
D87Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
D88Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
D90Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
D91Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
D92Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức
D93Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga
D94Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật
D95Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
D96Toán, Khoa học xã hội, Anh
D97Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
D98Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
D99Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nga
DD0 Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật
DD2Ngữ văn, Toán, Tiếng Hàn
DH1Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Hàn

Đối với tổ hợp xét tuyển của khối K:

Khối K thuộc vào khối rất đặc biệt, và thường chỉ áp dụng để xét tuyển về kết quả học tập thuộc bậc THPT. Với khối này lại có duy nhất 1 tổ hợp xét tuyển chính là:

Khối K01: Toán, Tiếng Anh, Tin học.

Các Nhóm Khối Thi Năng Khiếu Bạn Cần Biết

Các Nhóm Khối Thi Năng Khiếu Bạn Cần Biết
Các Khối Thi Đại Học Nhóm Khối Năng Khiếu

 

Và cuối cùng đến tổ hợp các môn dành riêng cho tất cả những bạn có năng khiếu thuộc về lĩnh vực nghệ thuật nào đó. Trong đó gồm có: năng khiếu vẽ, báo chí, nghệ thuật, thể dục thể thao, công nghệ. Cụ thể về các khối thi với từng tổ hợp môn được chúng tôi tổng hợp khá chi tiết ở dưới đây:

Đối với tổ hợp môn khối H:

Đây là một trong những khối chuyên thi các môn năng khiếu về mỹ thuật, Trong đó, có sử dụng đề thi chính với các ngành học như hình họa, thiết kế,… Cụ thể của các tổ hợp xét tuyển của khối H như sau:

TÊN KHỐI

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

H00Văn, Năng khiếu vẽ 1, Năng khiếu vẽ 2
H01Toán, Văn, Vẽ
H02Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màu
H03Toán, Khoa học tự nhiên, Vẽ Năng khiếu
H04Toán, Tiếng Anh, Vẽ Năng khiếu
H05Văn, Khoa học xã hội, Vẽ Năng khiếu
H06Văn, Tiếng Anh,Vẽ mỹ thuật
H07Toán, Hình họa, Trang trí
H08Văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật

Đối với tổ hợp môn khối V:

Cũng giống với khối H, thì khối V cũng thuộc vào khối thi năng khiếu dành riêng về mỹ thuật. Trong đó vẫn sử dụng đề chính vào tất cả các ngành kiến trúc, thiết kế. Cụ thể của các tổ hợp xét tuyển vào khối V như sau:

TÊN KHỐI

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

V00Toán, Vật lí, Vẽ Hình họa mỹ thuật
V01Toán, Văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật
V02Vẽ mỹ thuật, Toán, Tiếng Anh
V03Vẽ mỹ thuật, Toán, Hóa học
V05Văn, Vật lý, Vẽ mỹ thuật
V06Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuật
V07Toán, tiếng Đức, Vẽ mỹ thuật
V08Toán, tiếng Nga, Vẽ mỹ thuật
V09Toán, tiếng Nhật, Vẽ mỹ thuật
V10Toán, tiếng Pháp, Vẽ mỹ thuật
V11Toán, tiếng Trung, Vẽ mỹ thuật

Đối với tổ hợp môn khối M:

Với khối M lại là khối thuộc vào môn thi năng khiếu đặc biệt dành riêng cho tất cả những bạn yêu thích ngành mầm non. Cụ thể về các tổ hợp xét tuyển cho khối M như sau:

TÊN KHỐI

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

M00Văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát
M01Văn, Lịch sử, Năng khiếu
M02Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
M03Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
M04Toán, KHTN, Năng khiếu
M05Văn, Sử, Năng khiếu
M06Văn, Toán, Năng khiếu
M07Văn, Địa, Đọc diễn cảm + Hát
M08Văn, NK 1, NK 2
M09Toán, Kể chuyện – Đọc diễn cảm, Hát
M10Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu mầm non
M11Văn, Anh, Năng khiếu GDMN
M13Toán, Sinh, Năng khiếu
M14Toán, Địa, Đọc diễn cảm – Hát

Đối với tổ hợp môn khối N:

Đây lại là khối đặc biệt dành cho những bạn yêu thích bộ môn âm nhạc. Cụ thể về các tổ hợp bộ môn xét tuyển của khối N như sau:

TÊN KHỐI

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

N00Văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2
N01Văn, Hát xướng âm, Biểu diễn nghệ thuật
N02Văn, Ký xướng âm, Hát hoặc biểu diễn nhạc cụ
N03Văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
N04Văn, Năng khiếu thuyết trình, Năng khiếu
N05Văn, Xây dựng kịch bản sự kiện, Năng khiếu
N06Văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
N07Văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
N08Văn, Hòa thanh, Phát triển chủ đề và phổ thơ
N09Văn, Hòa thanh, Chỉ huy tại chỗ

Đối với tổ hợp môn khối R:

Những bạn lựa chọn vào khối R là khối dành riêng cho người có năng khiếu liên quan tới lĩnh vực báo chí, truyền thông. Cụ thể về các tổ hợp xét tuyển cho khối R như sau:

TÊN KHỐI

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

R00Văn, Sử, Năng khiếu nghệ thuật
R01Văn, Địa, Năng khiếu nghệ thuật
R02Văn, Toán, Năng khiếu nghệ thuật
R03Văn, Anh, Năng khiếu nghệ thuật
R04Văn, Biểu diễn nghệ thuật, Năng khiếu văn hóa nghệ thuật
R05Văn, Anh, Năng khiếu báo chí
R06Văn, KHTN, Năng khiếu báo chí
R07Văn, Toán, Năng khiếu ảnh báo chí
R08Văn, Anh, Năng khiếu ảnh báo chí
R09Văn, KHTN, Năng khiếu ảnh báo chí
R11Văn, Toán, Năng khiếu quay phim truyền hình
R12Văn, Anh, Năng khiếu quay phim truyền hình
R13Văn, KHTN, Năng khiếu quay phim truyền hình
R15Văn, Toán, Năng khiếu báo chí
R16Văn, KHXH, Năng khiếu báo chí
R17Văn, KHXH, Năng khiếu ảnh báo chí
R18Văn, KHXH, Năng khiếu quay phim truyền hình
 R19Văn, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh, Năng khiếu báo chí
 R20Văn, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh, Năng khiếu ảnh báo chí
R21Văn, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh, NK quay phim truyền hình
R22Văn, Toán, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh
R23Văn, Sử, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh
R24Văn, Toán, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh
 R25Văn, KHTN, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh
R26Văn, KHXH, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh

Đối với tổ hợp môn khối S:

Khối S thuộc vào khối năng khiếu khá đặng biệt dành riêng cho những bạn nào yêu thích ngành có liên quan đến diễn xuất và điện ảnh. Cụ thể về các tổ hợp xét tuyển cho khối S như sau:

TÊN KHỐI

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

S00Văn, Năng khiếu SKĐA 1, Năng khiếu SKĐA 2
S01Toán, Năng khiếu SKĐA 1, Năng khiếu SKĐA 2

Đối với tổ hợp môn khối T:

Đây thuộc vào khối thi năng khiếu dành riêng cho những bạn yêu thích ngành có liên quan đến thể dục thể thao. Cụ thể về tổ hợp xét tuyển cho khối T như sau:

TÊN KHỐI

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

T00Toán, Sinh, Năng khiếu Thể dục thể thao
T01Toán, Văn, Năng khiếu TDTT
T02Văn, Sinh, Năng khiếu TDTT
T03Văn, Địa, Năng khiếu TDTT
T04Toán, Lý, Năng khiếu TDTT
T05Văn, GDCD, Năng khiếu TDTT
T07Văn, Địa, Năng khiếu TDTT
T08Toán, GDCD, Năng khiếu TDTT

Như vậy, với bài viết chia sẻ trên đây, bạn đã nắm rõ về tổ hợp các khối thi khá chi tiết và đầy đủ nhất. Chắc chắn với những thông tin này sẽ giúp ích cho bạn lựa chọn mối thi mang lại hiệu quả và đúng theo sở thích của mình.

Các Ngành Nghề Tương Ứng Với Các Khối Thi Đại Học

Các Ngành Nghề Tương Ứng Với Các Khối Thi Đại Học
Những Ngành Nghề Tương Ứng Với Khối Thi Đại Học

Các ngành nghề thuộc khối A

Điều tra trinh sátQuản trị văn phòngQuản trị khách sạnBảo hiểmCông nghệ vật liệu
Kỹ thuật hình sựCông nghệ kỹ thuật cơ điện tửCông nghệ thông tinKinh tế xây dựngKỹ thuật môi trường
Truyền thông và mạng máy tínhKỹ thuật phần mềmĐảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩmKế toánQuản trị kinh doanh
Khoa học máy tính thống kêCông nghệ kỹ thuật nhiệtCông nghệ da giàyCông nghệ kỹ thuật hóa họcTài chính-ngân hàng
Bảo hộ lao độngKỹ thuật điều khiển và tự động hóaCông nghệ kỹ thuật điện – điện tử

Các ngành thuộc khối B

Xét nghiệm y học dự phòngRăng hàm mặtĐiều dưỡngDinh dưỡngY tế công cộng
Công nghệ sinh họcDược họcKỹ thuật y họcLâm sinhQuản lý đất đai
Sinh họcKỹ thuật trắc địaKhoa học cây trồngThủy vănKhí tượng thủy văn biển
Thú yCông nghệ kỹ thuật địa chấtQuản lý biển

Các ngành thuộc khối C

Báo chíNgôn ngữ học lịch sử báo chíTâm lý họcLuật sưXã hội học
Truyền thôngHán nômCông tác xã hội

Các ngành thuộc khối D

Ngôn ngữ AnhTài chính – ngân hàngTrinh sát an ninhĐiều tra hình sựQuản trị kinh doanh
Quản lý hành chính về trật tự xã hộiĐiều tra trinh sátKế toánKinh tế

Các ngành thuộc khối H,V

Sư phạm mỹ thuậtĐiêu khắcLý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuậtThiết kế nội thấtKiến trúc
Nhiếp ảnhThiết kế công nghiệpQuy hoạch vùng và đô thịThiết kế thời trang

Các ngành thuộc khối M,N,R,S

Giáo dục mầm nonGiáo dục tiểu họcBiên đạo múaSư phạm mỹ thuậtDiễn viên kịch điện ảnh
Diễn viên sân khấu điện ảnhLý luận âm nhạc nhã nhạcNghệ thuật nhiếp ảnhCông tác đội sư phạm mỹ thuậtBiểu diễn nhạc cụ dân tộc
Quay phim điện ảnhSân khấu điện ảnh (Diễn viên)

> Xem thêm bài viết:

Văng bằng 1 đại học luât

Bằng đại học Tôn Đức Thắng có tốt không

Bằng đại học từ xa có giá trị như thế nào

Chat Facebook
Chát Ngay